4 thoughts on “[PIC] Jaejoong Junsu : with the dancers , Berlin concert

  1. ทุกวันนี้แจเธอหล่อขึ้นทุกๆวันซักจะหลองเธอมากกว่าเดิมแล้วนะฮ่าๆๆๆ

  2. โอยยมัวแต่มองแจหล่อพิมพ์ผิดเรยหลงเธอจ้าแจจุงอิอิอิ

  3. ช่ายยยย ^^
    ขนาดมองรูปแค่ 1 วิ ก็รู้แล้วว่าแจอยู่ตรงไหน
    และรู้สึกว่าแจ จะกระดอน(?)ออกมานอกรูปอยู่แล้ว

    แต่ชอนนี่หายปายไหน?????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s