4 thoughts on “[PICS] 120528 Junsu : Back to Korea

  1. จนถึงวันนี้ก็อยากเปลี่ยนชื่อ คอนฯ ใหม่ว่า JUNSU เชือด LIVE IN BANGKOK. ค่ะ ! โดยเฉพาะซีนนอนตักนี่ เชือดใจแม่ยกจุน จนเห็นตายเกลื่อนคาคอนฯเลยค่ะ.

  2. มาอีกเร็ว ๆ น่ะจร้า คิดถึงใจจะขาดแว้ววววววววววววว …

  3. เป็นคอนที่น่าประทับใจมากกกกกกกก นายยอดเยี่ยมจริงๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s