[TWITTER] 120604 Jaejoong : การใช้ชีวิต

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

mjjeje : ผมยังคงไร้ประสบการณ์ที่จะพูดถึงเรื่องราวการใช้ชีวิต ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้ โชคดีนะ

mjjeje : คนเราแต่ละคนมีทางเดินของชีวิตที่แตกต่างกันและคนเราแต่ละคนก็มีหลักการใช้ ชีวิตเป็นของตัวเอง ถึงแม้ว่าต่อจากนี้เส้นทางที่รอผมอยู่จะสูงชันมากกว่านี้ไปอีก 10 เท่า ผมก็มั่นใจว่าผมจะสามารถอดทนสู้ต่อไปและผ่านมันไปได้ เพราะพวกคุณอยู่กับผมเสมอ

Thai Trans : Noonygirly

2 thoughts on “[TWITTER] 120604 Jaejoong : การใช้ชีวิต

  1. น้องแจไปเจออะไรมาอีกล่ะเนี่ย.. แต่ไม่ว่ายังไง ก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s