2 thoughts on “[PICS] JYJ : NII

  1. เห็นแล้วชื่นใจกับมิตรภาพของสามหนุ่มน่ารักทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้ตลอดๆๆๆ แฟนๆๆของสามหนุ่มดูไว้น้องๆๆเขารักกันดีอย่าสร้างความแตกแยกใน้บ้านjyjนะคะขอร้อง…

  2. มิตรภาพเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ที่หาซื้อไม่ได้
    เห็นมิตรภาพที่ดีๆ ของทั้งสามคน ก็รู้สึกดีจังนะ
    เป็นกำลังใจให้กับผลงานต่างๆ เจวายเจ ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s