[TWITTER] 120716 Jaejoong : ไฟท์ติ้ง!

mjjeje : เฉลี่ยแล้วเวลาที่ได้นอนพักก็ 2 ชม…ในแต่ละตอนแต่ละตอน มีสิ่งต่างๆที่ให้ได้เรียนรู้และท้าทายมากมายทำให้ผมทั้งรู้สึกกลัวและตื่นเต้น ในการถ่ายทำส่วนที่เหลือผมก็จะทำให้ดีที่สุด ผมอยากท้าทายกับสิ่งใหม่ๆและสัมผัสในสิ่งที่ยังไม่เคยได้พบเจอ Dr.Jin จะค่อยๆน่าสนใจยิ่งขึ้น..ไฟท์ติ้ง! pic.twitter.com/Il4maNIh

mjjeje : “คยองทัคกี้ ที่มีขายาววววว” pic.twitter.com/XZgphSKs

Thai Trans : @Noonygirly

2 thoughts on “[TWITTER] 120716 Jaejoong : ไฟท์ติ้ง!

  1. สู้ สู้คะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s